Dit makkelijk leesbare boek zal je helpen om helder te denken over dieren.

Je zult je afvragen: “waarom heb ik hier niet eerder op deze manier over nagedacht?”

Eten met geweten


by

Gary L. Francione &
Anna Charlton

Verkooppunten

Ebook:
Amazon.nl
Amazon.com

Paperback:
Veganspul.nl
Amazon.de

Professor Gary L. Francione en universitair docent Anna Charlton, beide sinds lange tijd veganist, leggen uit waarom ons gebruik van dieren voor voedsel strijdig is met de breed gedeelde morele intuïtie dat het verkeerd is om dieren onnodig te schaden. Ze behandelen de 30+ meest gehoorde vragen over en bezwaren tegen een veganistisch dieet (zie hieronder), en laten zien dat geen van de excuses, die we aanvoeren voor het eten van dieren, werkt. Vol met heldere, logische argumentatie betreffende dierenethiek, en zonder jargon of abstracte theorie, zal dit korte en helder geschreven boek je anders laten denken over wat je eet.

Samenvatting

We zijn het er allemaal over eens dat dieren er moreel toe doen, en dat het verkeerd is om dieren onnodig leed aan te doen of hen onnodig te doden. Hoewel we van mening kunnen verschillen over de vraag welke specifieke vormen van gebruik nodig zijn, is het duidelijk dat plezier, gemak en vermaak geen acceptabele redenen kunnen vormen om dieren leed te berokkenen of te doden, vanwege het ontbreken van enige noodzaak.

Dus hoe kunnen we rechtvaardigen dat we jaarlijks vele miljarden landdieren en vissen doden voor voedsel? Ook onder de meest “humane” omstandigheden gaat ons gebruik van dieren gepaard met lijden en dood. We kunnen onze deelname aan dit geweld niet rechtvaardigen via de claim dat het noodzakelijk is. Diëtisten weten allang dat dierlijke producten niet nodig zijn voor een optimale gezondheid. Sterker nog, er is steeds meer empirisch bewijs dat ze afbreuk doen aan de gezondheid. Maar los van de vraag hoe ongezond ze zijn, is er in elk geval een brede consensus dat dierlijke producten niet noodzakelijk zijn. Daarbovenop komt dat de veeteelt een ecologische ramp is, verantwoordelijk voor watervervuiling, luchtvervuiling, ontbossing, bodemerosie, opwarming van de aarde, en allerlei andere vormen van schade aan het milieu. En veeteelt is ook niet nodig om de wereldbevolking te voeden; integendeel, het is een belangrijke oorzaak van menselijke armoede en hongersnood, omdat er landbouwgrond, plantaardig voedsel, en drinkwater zeer inefficiënt voor worden gebruikt.

Ons smaakplezier is de beste rechtvaardiging die we kunnen aanvoeren voor het doen lijden en sterven van de miljarden dieren die we jaarlijks doden voor voedsel. We genieten van de smaak van dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren. Maar hoe verschilt dit, moreel gezien, van iemand zoals Michael Vick, die kan zeggen dat hij ervan geniet honden te zien vechten? Sommige mensen vinden het leuk om rond een kuil te zitten kijken naar vechtende dieren. De rest van ons vindt het leuk om in de zomer rond een barbecue te zitten en de lichamen van dieren te roosteren die moesten lijden en sterven om op onze borden terecht te komen. Wat is het verschil tussen iemand die hondengevechten organiseert, zoals Michael Vick, en de rest van ons, die dierlijk voedsel eten?

Dit boek laat zien dat, hoewel er een psychologisch verschil is, er geen verschil is dat er moreel toe doet. Wanneer we dierlijk voedsel consumeren, brengen we dieren onnodig leed toe en doden we hen onnodig. En geen van de argumenten waarvan we denken dat ze dit gedrag rechtvaardigen of verexcuseren houdt stand, als we er wat langer over nadenken.

De auteurs beargumenteren overtuigend dat de morele plicht om veganistisch te eten volgt uit ons alledaagse denken over dieren. Het maakt niet uit wat je van dierenrechtentheorie vindt, en of je, zoals de meeste mensen, denkt dat mensen belangrijker zijn dan dieren. Als je denkt dat dieren er ook maar enigszins moreel toe doen – als je het idee verwerpt dat dieren slechts dingen zijn – dan volgt de noodzaak om veganistisch te eten uit je eigen overtuigingen.

Zoals je zult zien is er niets “extreems” aan veganisme; wat extreem is, is de tegenstrijdigheid tussen dat wat we allemaal zeggen te geloven, en ons handelen waar het dieren betreft.

Is dit boek iets voor jou?

 • Heb je ooit van een dier gehouden, of had je ooit een huisdier dat onderdeel van je familie was?
 • Denk je dat dieren er moreel toe doen?
 • Weet je waar jouw dierlijke producten vandaan komen?
 • Maak je je zorgen over de behandeling van dieren in de bio-industrie?
 • Koop je "vrije-uitloop"-eieren, "biologische" melk, of "Beter-Leven"-vlees?
 • Heb je wel eens overwogen vegetariër te worden?
 • Ben je al vegetariër om morele redenen?
 • Heb je wel eens overwogen veganist te worden?
 • Heb je vrienden of familieleden die veganist zijn, en wil je hen beter begrijpen?
 • Ben je al veganist, en wil je leren hoe je effectief kunt reageren op vragen?

Als je één van deze vragen met “Ja” beantwoordt, dan is dit boek voor jou geschreven. Twijfel niet – koop het nu!


Inhoudsopgave

Dankwoord

Inleiding

I. We zijn allemaal Michael Vick:  Onze morele Schizofrenie
II. “Maar …” De uitvluchten die we gebruiken en waarom deze niet werken
 • Maar… hoe kom je aan je eiwitten?
 • Maar… krijg ik zonder vlees wel genoeg ijzer binnen?
 • Maar… krijg ik zonder melk en andere zuivelproducten wel genoeg calcium binnen?
 • Maar… krijgen mijn kinderen dan wel genoeg jodium binnen?
 • Maar… is het niet zo dat God wil dat we dieren eten?
 • Maar… het is toch “natuurlijk” om dierlijke producten te eten?
 • Maar… wat als iedereen alleen nog maar plantaardig voedsel eet? Er zou niet genoeg landoppervlak zijn om dat allemaal te verbouwen!
 • Maar… wat nou als ik op een onbewoond eiland zou zitten, en omkom van de honger?
 • Maar… wat zou er met al die dieren gebeuren als we hen niet opaten?
 • Maar… we hebben voedseldieren gefokt om ze op te eten; daar zijn ze voor.
 • Maar… de dieren die we gebruiken voor voedsel lijden niet zo erg als de honden die worden gebruikt in hondengevechten.
 • Maar… ervaren dieren pijn op dezelfde manier als mensen doen?
 • Maar… ervaren vissen dan echt pijn?
 • Maar… er zijn toch wetten die vereisen dat dieren “humaan” behandeld worden?
 • Maar… wat nou als we de dieren, die we voor voedsel gebruiken, beter zouden behandelen?
 • Maar… wat nou als we onze voedseldieren net zo behandelen als onze huisdieren?
 • Maar… moeten we niet eerst mensenrechtenkwesties oplossen?
 • Maar… hoe zit het dan met Hitler? Hij was een vegetariër.
 • Maar… hoe zit het dan met planten?
 • Maar… het eten van dierlijke producten is een traditie.
 • Maar… wij staan aan de top van de voedselketen.
 • Maar… ik ken mensen die veganistisch eten en prekerig zijn (of hypocriet).
 • Maar… is het niet gewoon mijn persoonlijke keuze wat ik eet?
 • Maar… ik heb het druk en het is gewoon gemakkelijker om even snel een burger te halen.
 • Maar… dieren eten andere dieren.
 • Maar… ik zou nooit [mijn lievelingseten] kunnen missen.
 • Maar… mijn familie en vrienden zullen van streek raken als ik stop met het consumeren van dierlijke voedingsmiddelen.
 • Maar… mijn partner wil er niet in meegaan, ook al wil ik het wel.
 • Maar… is het niet moeilijk en duur om veganistisch te eten?
 • Maar… ik ben te oud om te veranderen.
 • Maar… ik ben te jong om te veranderen.
 • Maar… wat als ik nog niet meteen kan stoppen met alle dierlijke voeding?
 • Maar… is het niet een goede eerste stap om “humaan” geproduceerde dierlijke voedingsmiddelen te eten?
 • Maar… is vegetariër worden geen goede eerste stap?
 • Maar… als ik accepteer dat ik geen vlees en andere dierlijke producten kan blijven eten, impliceert dit dan ook dat ik elk gebruik van dieren voor andere doeleinden zou moeten afwijzen?
III. Conclusie

Verdere literatuur

Over de auteurs

Noten