اجازه هست شما را بخورم؟! بررسی اخلاقی مصرف غذاهای حیوانی


by

Gary L. Francione, Anna Charlton

Fidibo

shahreketab online

Gisoom

Teesa

Agah bookshop

شاید شما فرد حیوان‌دوستی باشید، شکار حیوانات را کاری ناپسند بدانید و طاقت تماشای قربانی‌کردن یا آزار دادن آن‌ها را نداشته باشید، اما درعین‌ حال محصولات حیوانی هم مصرف کنید.
یا شاید فکر می‌کنید:
• تعهد به مصرف محصولات گیاهی کار آسانی نیست و دو روز دنیا ارزش این همه عذاب را ندارد.
• وقتی مسئلة حقوق زنان، جنگ و گرسنگی کودکان حل نشده، حقوق حیوانات چه اهمیتی دارد؟
• مگر خوردن حیوانات جزئی از چرخة طبیعت نیست؟
• یعنی فقط باید کاهو و کلم بخورم؟
• اگر سوءِ تغذیه بگیرم، چه؟
• من که وقت تهیه این غذاها و پول خرید این محصولات را ندارم!
• پس کله‌پاچه و کباب چه می‌شود؟
در این صورت، کتاب خوبی را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید. گری ال. فرانسیون و آنا چارلتون در این کتاب با بیانی موجز و ساده به بررسی اخلاقی جنبه‌های مختلف مصرف محصولات حیوانی پرداخته‌اند.
مطالعه این کتاب را از دست ندهید!